Historia

Vi bildade föreningen sommaren 2013.Vår långsiktiga plan är att starta ett lokalt mikrobryggeri. Vi ska sälja egenproducerat öl där råvarorna till stor del kommer från Röttle eller den närmaste omgivningen. Minst ett öl ska ha alla råvaror med ursprung i Röttle. Därför har vi också startat en humleodling. Kanske ska vi framöver odla spannmål men tills dess får vi köpa från lokala odlare eller köpa malt.

Röttle by ligger strax söder om Gränna. Byn har växt upp runt Röttleån och dess vattenkvarnar. Det finns belägg på att verksamheter funnits här sedan 1200-talet. Röttle hade sin storhetstid under 1600-talet då Braheätten utnyttjade vattenkraften för tillverkning av bland annat vapen, papper, vadmal och mjöl. Under 1800-talet hade vattnet betydelse för många småindustrier och då grundades också ett bryggeri. Detta brann ner i en väldig eldsvåda i mitten av 1880-talet och byggdes inte upp igen. Kvar finns en stor grop.

Det finns en stor humlepopulation söder om ån som kanske härrör från den tiden och det finns även en källa där bryggeriet tog sitt vatten. Humle växer också på andra ställen i byn.