Historia

Bild på gamla etiketten

Röttle Bryggaresällskap bildades sommaren 2013. Röttle Bryggaresällskap har som främsta ändamål att främja medlemmarnas sociala intresse för ölbryggning och ölkultur, genom att producera öl med lokal anknytning eller koppling till Röttle, samt driva och utveckla vår humlegård och verka för bygden historia och kulturella utveckling. 

Röttle by ligger strax söder om Gränna. Byn har växt upp runt Röttleån och dess vattenkvarnar. Det finns belägg på att verksamheter funnits här sedan 1200-talet. Röttle hade sin storhetstid under 1600-talet då Braheätten utnyttjade vattenkraften för tillverkning av bland annat vapen, papper, vadmal och mjöl. 

Under 1800-talet hade vattnet betydelse för många småindustrier och då grundades också ett bryggeri. Bryggeriet ägdes 1884 av I.M. Janzen i Kabbarp. Den siste bryggaren och bryggeriarrendatorn, innan bryggeriet brann ner i en väldig eldsvåda den 1 december 1884, var Johan Alfred Karlsson. Han kom från Sten i Västra Stenby i Östergötland och flyttade till Röttle i november 1881. Ett år efter branden flyttade han till Tranås där han blev bryggmästare på Tranås Bryggeri. 

Kvar av bryggeriet finns idag endast en stor grop, vilken är utmärkt efter vandringsleden efter Röttleån. 


Johan Alfred Karlsson
1858-1915