Humle och humleodling

Röttle bryggaresällskap har en humleodling i Röttle. För närvarande består den av 20 störar men kommer att utvecklas.
Vi testar flera olika sorter och beroende på vad som passar vårt öl kommer någon eller några sorter med tiden att dominera.

Invigning hade vi den 23 augusti 2014.

Kontakt: rottlebryggeri@gmail.com

Humleodling

Röttle bryggaresällskap har en humleodling i Röttle. För närvarande består den av 20 störar men kommer att utvecklas.
Vi testar flera olika sorter och beroende på vad som passar vårt öl kommer någon eller några sorter med tiden att dominera.