Ölbryggningen hos Röttle bryggeri

Röttle bryggaresällskaps mål är att driva ett lokalt mikrobryggeri där råvarorna till stor del kommer från Röttle eller de närmaste omgivningarna. Minst ett öl ska ha alla råvaror med ursprung i Röttle. Försäljningen sker dels till omgivande restauranger men också genom organiserade ölprovningar och närbesläktade verksamheter i egen lokal i Röttle. Verksamheter som kan knytas samman med ölförsäljning är skördefest när humlen ska skördas eller guidning i byn där man kan fokusera lite mer på det som har med öl att göra.
Röttle har både vacker natur, där Vättern ständigt är närvarande, och äldre synliga kulturlämningar.  Röttle är omgivet av ett kuperat och omväxlande odlingslandskap. Vi ska föröka återkoppla till att det en gång funnits ett bryggeri i Röttle och utnyttja det rena vattnet från Vättern. Att odla egen humle och eventuellt spannmål kopplar ölsorterna ytterligare till Röttle.
BryggverkInmäskning